Wyszukiwarka
Zadzwoń do nas: +48 698 883 811
wyszukiwarka

Aktualności

  • Zaniechanie poboru podatku dochodowego od DOTACJI

    W dniu 17 lutego 2016r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

  • Stawki odsetek za zwłokę od 2016 r.

    Ministerstwo Finansów informuje o nowych regulacjach w zakresie obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej, w związku z wejściem w życie 1 stycznia 2016 r. przepisów ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649).

  • Korygowanie przychodów i kosztów podatkowych

    Od 1 stycznia 2016 r., weszły w życie nowe przepisy dotyczące korekty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów uzyskanych lub poniesionych od tego dnia. 24 września 2015 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 10 września 2015 r. o zmianie ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów.